பாண்டிருப்பு ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் ஆலய உற்சவம் இன்று ஆரம்பம்!

பாண்டிருப்பு ஸ்ரீ முத்து மாரி அம்மன் ஆலய வருடாந்த உற்சவம் 15.06.2024 இன்று திருக்கதவு திறத்தலுடன் ஆரம்பமாகியது.

துலாக்காவடி – 2024.06.19
தவநிலை – 2024.06.20
திருக்குளிர்த்தி – 2024.06.21 இடம் பெற்று உற்சவம் இனிதே நிறைவு பெறும்.