கொள்கை வட்டி வீதங்கள் குறைக்கப் பட்டதன் மூலம் வங்கி வட்டி வீதங்களும்குறைவடையும் என இலங்கை மத்தியவங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால்வீரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.வங்கிகளுடனான பரிவர்த்தனைகளின் போது, மத்திய வங்கி அறவிடும்வட்டி வீதங்கள் அல்லது கொள்கை வட்டிவீதங்களை 50 அடிப்படை புள்ளிகளால்அல்லது 5 சதவீதத்தால் குறைப்பதற்குநேற்று முன்தினம் கூடிய மத்திய வங்கியின் நாணயச்சபை தீர்மானித்தது.


இந்த தீர்மானத்தின் பின்னணியில்உள்ள விடயங்களை விளக்குவதற்காக
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்றை மத்தியவங்கி நேற்று ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
பொருளாதாரத்தின் ஒட்டுமொத்ததேவை தொடர்ந்தும் குறைந்த மட்டத்தில்இருப்பதாலும் பணவீக்கம் எதிர்பார்த்தமட்டத்தில் உள்ளதாலும் வெளிநாட்டுத்துறையின் தாக்கம் குறைவடைந்ததாலும்கொள்கை வட்டி வீதங்களைக்குறைக்கத் தீர்மானித்தோம் என மத்திய வங்கிஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால்வீரசிங்கஇதன்போது குறிப்பிட்டார்.

You missed