அரச ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி முதல் சம்பள உயர்வு

அரச ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள கொடுப்பனவில் 5 ஆயிரம் ரூபாவை இம்மாதம் ஜனவரி முதல் வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இந்த யோசனை ஜனாதிபதியால் அமைச்சரவையில் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது.

2024 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு – செலவுத் திட்டத்தில் எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் அரச ஊழியர்களுக்கு வழங்க முன்மொழியப்பட்ட 10 ஆயிரம் ரூபா வாழ்க்கைச் செலவுக் கொடுப்பனவில் 5 ஆயிரம் ரூபாவை ஜனவரி முதல் வழங்குவதற்கே அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

முன்னதாக இந்தக் கொடுப்பனவை ஏப்ரல் மாதத்தில் கொடுப்பதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.