எரிவாயுவின் விலையை உயர்தது!

குறைக்கப்பட்டுள்ள விலை
இன்று நள்ளிரவு முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் இந்த விலை அதிகரிப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, 12.5 கிலோகிராம் எடை கொண்ட உள்நாட்டு லாஃப்ஸ் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை 145 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

லாஃப்ஸ் எரிவாயுவின் விலையையும் உயர்த்த அந்த நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.

குறைக்கப்பட்டுள்ள விலை
இன்று நள்ளிரவு முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் இந்த விலை அதிகரிப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, 12.5 கிலோகிராம் எடை கொண்ட உள்நாட்டு லாஃப்ஸ் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை 145 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

லாஃப்ஸ் எரிவாயுவின் விலையும் உயர்ந்தது | Laugfs Gas Price In Sri Lanka

இதன் புதிய விலை 3,835 ரூபாவாகும்.

இதேவேளை, 5 கிலோ கிராம் லாஃப்ஸ் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை 59 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 1535 ரூபாவாகும்.

லிட்ரோ எரிவாயு விலை அதிகரிப்பு
இதேவேளை, லிட்ரோ எரிவாயுவின் விலை இன்று காலை அதிகரிப்பட்டது.

அதன்படி 12.5 கிலோகிராம் நிறையுடைய லிட்ரோ எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையானது 145 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி புதிய விலை 3,127 ரூபாவாகும்.