சதொச நிறுவனம் 4 அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலைகளை குறைத்துள்ளது.

இன்று முதல் அமுலாகும் வகையில் விலைகுறைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சதொச நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி உருளைக்கிழங்கு, பெரிய வெங்காயம், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சம்பா அரிசி, சிவப்பு பருப்பு ஆகியவற்றின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி, ஒரு கிலோகிராம் உருளைக்கிழங்கின் புதிய விலை 375 ரூபாவாகவும், ஒரு கிலோகிராம் பெரிய வெங்காயத்தின் புதிய விலை 149 ரூபாவாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒரு கிலோகிராம் சம்பா அரிசியின் விலை 198 ரூபாவாகவும், சிவப்பு பருப்பு 358 ரூபாவாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக சதொச நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.


Warning: Undefined variable $post in /home/kalmowix/public_html/wp-content/themes/newsup/inc/ansar/hooks/hook-index-main.php on line 117