2021ஆம் ஆண்டிற்கான க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் இணையத்தளத்தில் சற்று முன்னர் வெளியாகியுள்ளன.