எரிவாயுவின் விலை குறைகிறது

இன்று (01) நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் லிட்ரோ உள்நாட்டு எரிவாயுவின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி

12.5 கிலோ எரிவாயு ரூ.135 குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை 4,115 ரூபா

5 கிலோ எரிவாயு 55 ரூபா குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை 1,652, ரூபா

2.3 கிலோ எரிவாயு 23 ரூபா குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை 772 ரூபா

You missed