லங்கா சதொச நிறுவனம் நேற்றுமுதல் அமுலாகும் வகையில் நான்கு பொருட்களின் விலைகளை குறைத்துள்ளது.

இதற்கமைய, சம்பா அரிசி கிலோ 5 ரூபாவினாலும், உள்ளூர் வெள்ளை பச்சையரிசி 16 ரூபாவினாலும், வெள்ளை நாடு 2 ரூபாவினாலும், கோதுமை கிலோ 5 ரூபாவினாலும் குறைக்கப்பட்டதாக சதொச தெரிவிக்கிறது.

இதன்படி, சம்பா அரிசி 220 ரூபாவுக்கும், வெள்ளை பச்சையரிசி 189 ரூபாவுக்கும், வெள்ளை நாடு 198 ரூபாவுக்கும், மா 240 ரூபாவுக்கும் பெற முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.