இலங்கையின் சுதந்திர தினமான இன்று தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியால் கரி நாள் போராட்டம் முன்னெடுக்கபபட்டன.

அம்பாறை மாவட்டத்தில் இடம் பெற்ற போராட்ட பதிவுகள்