மின் தடைகளுக்கு உடனடித் தீர்வுக்கு sun energy. – இன்றே அழையுங்கள்

உங்களுக்கு இல்லம், தொழிலகங்கள் மற்றும் ஆலயங்கள், பள்ளிவாசல்களில் மின் தடை மற்றும் மின் கட்டணங்களை குறைப்பதற்கும் solar மூலம் வருமானம் ஈட்டுவதற்கும்

எம்மிடம் ஓர் நல்ல தீர்வு உள்ளது

மின் தடை ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் inverter battery மூலம் மின் தடையினை பூர்த்தி செய்யலாம்

அதேபோன்று மின் கட்டணம் கூடும் சந்தர்ப்பங்களில்
soler battery மூலம் மின் கட்டணத்தை சீராக்க முடியும்

உங்கள் வியாபார நிலையம் மற்றும் இல்லங்களுக்கு வந்து சிறந்த முறையில் இதனைச் செய்து தருகின்றோம்…

Solar penal
Inverter
Solar Battery போன்றவற்றையும் எம்மிடம் பெற முடியும்…

உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப திட்டங்கள் உண்டு…
தொடர்புக்கு
0752905850

https://wa.me/qr/37FTUYHHOORKH1