கல்முனையில் வீடு விற்பனைக்கு!

கல்முனையில் வீடு விற்பனைக்கு!

கல்முனையில் கட்டி முடிக்கப்படாத நிலையில் உள்ள ஆடம்பர சொகுசு பங்களா வீடு ஒன்று விற்கப்படவுள்ளது. ஹொட்டல்கள் பல அமைந்துள்ள கல்முனை நகரின் மிகப் பிரபல்யமான வீதியான வாடி வீட்டு வீதியில் (REST HOUSE ROAD) அமைந்துள்ளது இதிலும் ஹொட்டல்கள் நடாத்தக் கூடிய வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது (விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம்) தமிழர்களுக்கு மாத்திரம் விற்பனை செய்யப்படும். மேலதிக விபரங்களுக்கு   – 0779696536