பலர் என்னிடம் ஈழவிடுதலைப்போராட்டத்தில் 36, இயக்கங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்ததாக அடிக்கடி கூறுகிறீர்களே..
அந்த இயக்கங்களின் பெயர்களை தரமுடியுமா.. ? என கேட்டனர்.

இதுவே அந்த 36, இயக்கங்களின் பெயர்களும்..!
?ஈழவிடுதலைக்காக ஆயுதம் ஏந்தி போராட முன்வந்த 36, ஈழவிடுதலை இயக்கங்கள் விபரம்..!

 1. தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்-LTTE.
 2. ஈழம் புரட்சிகர அமைப்பு-EROS.
 3. ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி-EPRLF.
 4. ஈழமக்கள் விடுதலை முன்னணி-EPLF.
 5. ஈழம் தேசிய விடுதலை முன்னணி-ENLF.
 6. ஈழ ஆய்வு நிறுவனம்-ERO.
 7. ஈழத்தேசிய ஜனநாயக விடுதலை முன்னணி-ENDLF.
 8. ஈழ விடுதலைப்பாதுகாப்பு முன்னணி-ELDF.
 9. ஈழ விடுதலைப்புலிகள்-ELT.
 10. ஈழ விடுதலை அமைப்பு-ELO.
 11. கழுகு இயக்கம்-EM.
 12. தமிழ் ஈழ கெரில்லா இராணுவம்-GATE.
 13. இலங்கை சுதந்திர தமிழ் இராணுவம்-IFTA.
 14. தமிழீழ தேசிய விடுதலை முன்னணி-NLFT.
 15. தமிழ் ஈழ மக்கள் விடுதலை இயக்கம்-PLOTE.
 16. மக்கள் விடுதலை கட்சி-PLP.
 17. தமிழ் ஈழவாதிகளின் செம் முன்னணி-RFTE.
 18. புரட்சிகர போரேருகள்-RW
 19. செம்பிறை கெரிலாக்கள்-RCG.
 20. புரட்சிகர ஈழ விடுதலை இயக்கம்-RELO
 21. சோசலீச புரட்சிகர சமூக விடுதலை-SRSL.
 22. தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கம்-TELO.
 23. தமிழ் ஈழ விடுதலை முன்னணி-TELF.
 24. தமிழ் ஈழ விடுதலை இராணுவம்-TELA.
 25. தமிழ் ஈழத்தேசிய இராணுவம்-TENA.
 26. தமிழ் ஈழ இராணுவம்-TEA.
 27. தமிழ் ஈழ விடுதலைத்தீவிரவாதிகள்-TELE.
 28. தமிழ் ஈழ விடுதலைக்கெரிலாக்கல்-TELG.
 29. தமிழ் ஈழ பாதுகாப்பு முன்னணி-TEDF.
 30. தமிழ் ஈழ கழுகுகள் முன்னணி-TEEF.
 31. தமிழ் ஈழக்குருதி இயக்கம்-TEBM.
 32. தமிழ் ஈழ பாதுகாப்பு சேவைகள்-TESS.
 33. தமிழ் ஈழ விடுதலை நாகங்கள்-TELC.
 34. தமிழ் மக்கள் பாதுகாப்பு முன்னணி-TPSF.
 35. தமிழ் மக்கள் ஆணைப்பிரிவு-TPCU.
 36. தமிழ் மக்கள்சனநாயக முன்னணி-TPDF.
  ஆகிய 36, விடுதலை இயக்கங்கள்

??ஆனால் 1987, யூலை,29, இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் நடைபெற்ற பின்னர் “தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்” மட்டுமே கொள்கை தவறாமல் விடுதலைக்காக போராடினர்.!

✋?ஏனய இயக்கங்களில் …

தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் TELO. தமிழ் ஈழ மக்கள் விடுதலை இயக்கம்-PLOTE. ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி-EPRLF.

??ஆகிய மூன்று இயக்கங்களும் அரசியல் கட்சியாக தேர்தல் திணைக்களத்தில் பதிந்து தேர்தல் அரசியல் நீரோட்டத்தில் பயனித்தது.

?ஈழம் புரட்சிகர அமைப்பு-EROS.
இந்த இயக்கம் தானாகவே தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளுடன் இணைந்தது செயல்பட்டது.!

??தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பு 1976,மே,05,ல் தொடங்கப்பட்டது.
2009, மே,18, வரை 33, வருடங்கள் அற்பணிப்பு, வீரம், தியாகம், சாதனை, ஒழுக்கம், ஆகியவற்றுடன் தந்தை செல்வா 1976, மே,14,ல் வட்டுக்கோட்டையில் எடுத்த தீர்மானத்தை அடைவதற்காக போராடினார்கள் என்பது வரலாறு..❗️

-பா.அரியநேத்திரன்-
21/11/2023

You missed