களுவாஞ்சிக்குடி ஆதார வைத்தியசாலையின் ஏற்பாட்டில் கண்சிகிச்சை முகாம்