சுகாதார ஊழியர்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமைகளில் விஷேட முறையில் எரிபொருள் வழங்க ஏற்பாடு.

கார்கள் வேன் – 40லீட்டர்
ஆட்டோ – 15லீட்டர்
மோட்டார் வாகனம் – 10லீட்டர்.

விபரம்