தேங்காய் சிரட்டைகளை பயன்படுத்தி, தயாரிக்கப்பட்ட கணினி மௌஸ் (Mouse) ​தொடர்பிலான புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றது.

இந்த தேங்காய் சிரட்டை மௌஸ், இலங்கையைச் சேர்ந்தவரினால் தயாரிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எனினும், இந்த படைப்பை தயாரித்தவர் யார், எங்குள்ளவர்கள் என்பது உள்ளிட்ட விபரங்கள் எவையும் வெளியாகவில்லை.