கல்முனை மாநகரசபை  கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளும் ஆசனங்களும் முழுமையான விபரம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 17424 – வட்டாரம் 8 , பட்டியல் 4 – 12 ஆசனங்கள்

இலங்கை தமிழரசு கட்சி 9003   –  வட்டாரம் -7 ஆசனங்கள்

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி  – 4749 – வட்டாரம் 1 , பட்டியல’ 2 – 3 ஆசனங்கள்

சுயேட்சை குழு (சாய்ந்தமருது)   : 13239 –  வட்டாரம் 6 , பட்டியல் 3 – 9 ஆசனங்கள்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் –  7573 –  வட்டாரம் 1 , பட்டியல் 4 – 5 ஆசனங்கள்

சுயேட்சை குழு 3 – 1572 – வட்டாரம் 1 ஆசனம்

தேசிய காங்கிரஸ் – 1522 –  பட்டியல்  ஆசனம் 1

சுயேட்சை குழு 2 – 1226 பட்டியல்  ஆசனம் 1

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 1130பட்டியல்  ஆசனம் -1

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி – 623 –  பட்டியல்  ஆசனம் -01

 

By admin