2018 ஆம் ஆண்டை வண்ணமயமான பட்டாசுகளால் நியூசிலாந்து மற்றும் அவுஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் வரவேற்றுள்ளன.

புத்தாண்டை வண்ணமயமான பட்டாசுகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்களுடன் நியூசிலாந்தின் ஆக்லாந்து மற்றும் அவுஸ்திரேலியாவின் சிட்னி  ஆகிய நகரங்களே முதன் முதலில் வரவேற்றுள்ளன.

By admin