”கல்முனையில் இந்த வாரம்’- 03.12.2017

கல்முனை பிரதேச நிகழ்வுகளை வாராந்த செய்தித் தொகுப்பாக வெளியிடும் கல்முனை நெற் ஊடக வலையமைப்பின் முயற்சி இது – ”கல்முனையில் இந்த வாரம்” எனும் செய்திக் கண்ணோட்டத்தில், செய்தி தொகுப்பு ஒலி, ஒளி வடிவில் வெளிவருகிறது.

 

By admin