நான்காம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி – அமரர் பத்மநாதன் டிடூரன் – காரைதீவு