விளம்பரம் – சொகுசான தங்குமிடத்துக்கு White Moon Hotel – பாண்டிருப்பு

கல்முனை பாண்டிருப்பில் நவீன வசதிகளுடன், அழகிய சூழல்களில் தங்குவதற்கு இன்றே நாடுங்கள் white moon hotel

குளிரூட்டப்பட்ட மற்றும் சாதாரண படுக்கை அறைகள் நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்ட குளியலறை வசதிகளுடன், மிகக் குறைந்த கட்டணத்தில் ,சொகுசான படுக்கை அறைகள்.
சுத்தம், சுகாதாரம், பாதுகாப்புடன் கூடிய சொகுசான தங்குமிட அறைகளுக்கு வரவேற்பை பெற்றுள்ளது பாண்டிருப்பு white moon hotel

0762229397
0701725626