மூன்றாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி அமரர் திருமதி சுப்ரமணியம் இராஜேஸ்வரிநற்பிட்டிமுனை

பழைய மின்சார சபை வீதி
நற்பிட்டிமுனை

தோற்றம் 27.09.1942

மறைவு 10.09.2018