மரண அறிவித்தல் – அமரர் திருமதி ஞானேஸ்வரி மாணிக்கம் – பாண்டிருப்பு

பாண்டிருப்பை பிறப்பிடமாகவும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட திருமதி ஞானேஸ்வரி மாணிக்கம் 07.09.2021 இன்று காலமானார்.

அன்னாரின் உடல் பாண்டிருப்பு பிரதான வீதியில் உள்ள இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டு 07.09.2021 இன்று பி.ப 4.00 மணிக்கு பாண்டிருப்பு இந்து மயானத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.