அழியும் மொழிக்கு ஓர் இரங்கற்பா!………………………ஷிவ் விஸ்வநாதன்

அழியும் மொழிக்கு ஓர் இரங்கற்பா!...............ஷிவ் விஸ்வநாதன் ஒரு மொழியின் மரணம் என்பது மிகவும் ...
Read More

பின் நவீனத்துவ சூழலில் வாசிப்பு தொடர்பான கருத்தாடல்

பின் நவீனத்துவ சூழலில் வாசிப்பு தொடர்பான கருத்தாடல் “வாசிப்பு மனிதனைப் பூரண மனிதனாக்குகின்றது” ...
Read More

தாய்மொழிதினத்தில் தமிழ்மொழி படும்பாடு! (photos)

இன்று (21) உலக தாய் மொழி தினம். இன்றைய தினத்தில் இலங்கையில் எமது ...
Read More

மீட்பர்களின் இரண்டாம் வருகை…..

மீட்பர்களின் இரண்டாம் வருகை..... ----------------------------------------------------------- அந்த மெல்லிய மென் அதிர்வை நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? ...
Read More

மனைவியின் தாய்ப்பாசம்! – கவிதை (சண் சரேன்)

உன் இருகை அணைப்பில் இருக்கும் போதும் என்னை உன் நெஞ்சில் அரவணைக்கும் போதும் ...
Read More

கிரீஷ் : ஒழுக்கங்களுக்கு இடையில்…‘விடுபட்டவை’

     கிரீஷ் - ஒழுக்கங்களுக்கு இடையில்...‘விடுபட்டவை’ தன்பாலின உறவாளர், இருபாலின ஈர்ப்பாளர், ...
Read More

தமிழ்-சிங்கள வெகுஜனங்கள் ஒன்றிணையும் புள்ளி!

தமிழ்-சிங்கள வெகுஜனங்கள் ஒன்றிணையும் புள்ளி! பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஈழநிலம் அடைகாத்து வைத்திருக்கும் அறத்தவிப்பை ...
Read More

ஐந்து கேள்விகள் ஐந்து பதில்கள்: எழுத்துநடை என்பது பாம்புச் சட்டை – இரா முருகன்

ஐந்து கேள்விகள் ஐந்து பதில்கள்: எழுத்துநடை என்பது பாம்புச் சட்டை - இரா முருகன் கவிதை, ...
Read More

அ.விமலராஜ் இன் ‘பிறப்பிழந்த வண்ணத்துப்பூச்சி’நாடக ஆற்றுகை;

அ.விமலராஜ் இன் 'பிறப்பிழந்த வண்ணத்துப்பூச்சி'நாடக ஆற்றுகை அ.விமலராஜ் இன் 'பிறப்பிழந்த வண்ணத்துப்பூச்சி'நாடக ஆற்றுகை ...
Read More

பாண்டிருப்பில் நடைபெற்ற அகரத்தின் பொங்கல் சிறப்பு கவியரங்கம்!

பாண்டிருப்பில் நடைபெற்ற அகரத்தின் பொங்கல் கவியரங்கம்! எனது அகரம் கலைக்கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் தமிழ்ப்பொங்கல் ...
Read More